farmers-hands-going-through-crops-wheat-field-sunset

Adiuwanty Agrigent

Zwiększ skuteczność zabiegów dzięki innowacyjnym substancjom poprawiającym właściwości cieczy roboczych.

Korzyści ze stosowania adiuwantów

Adiuwanty nowej generacji oferują rolnikom cały szereg zalet. Poprawa właściwości cieczy roboczej powoduje poprawę skuteczności zabiegu, co z kolei przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.
Adiuwanty to substancje, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu poprawienia jakości zabiegu. Adiuwanty same w sobie nie zwalczają patogenów, ani nie odżywiają roślin. Powodują natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej.

Nasze produkty

Odpowiednie pH oprysku to jego specjalność

Optymalizuje parametry wody do oprysku

Poprawia skuteczność herbicydów nalistnych
Poprawia pokrycie cieczą roboczą
Oczyszcza i neutralizuje pozostałości pestycydów w opryskiwaczach
Likwiduje pianę w cieczach roboczych
Zapobiega pękaniu łuszczyn
Superdokładnie pokrywa rośliny cieczą roboczą
Zwilża i zwiększa przyczepność cieczy roboczej
Zapewnia efektywne wchłanianie substancji aktywnej
Poprawia skuteczność herbicydów doglebowych
Najlepszy adiuwant doglebowy

Optymalizuje dostępność wody w glebie

Adiuwant doglebowy

Zakwaszacz organiczny

Jakie są rodzaje adiuwantów w rolnictwie?

Adiuwanty w rolnictwie pełnią szereg funkcji. Ze względu na rodzaj środka ochrony roślin wyróżniamy: adiuwanty do herbicydów nalistnych, adiuwanty do herbicydów doglebowych, adiuwanty do insektycydów, adiuwanty do fungicydów czy adiuwanty do nawozów dolistnych. Adiuwanty poprawiają właściwości cieczy roboczej, dzięki czemu zwiększa się efektywność zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego. Poprawa skuteczności agrochemikaliów przez adiuwanty pozwala na ograniczenie ilości stosowanych substancji aktywnych, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

 

Jak działają adiuwanty w rolnictwie?

Adiuwanty, które poprawiają przyleganie substancji czynnej do powierzchni roślin

Adiuwanty zwiększają zdolność substancji czynnej do przylegania do powierzchni roślin, co pozwala na lepsze pokrycie ich powierzchni oraz zmniejsza ryzyko spłukania substancji czynnej przez deszcz. To z kolei zwiększa skuteczność działania środków ochrony roślin

Adiuwanty, które poprawiają zwilżalność

Adiuwanty zmniejszają napięcie powierzchniowe kropli cieczy roboczej, co ułatwia jej  rozprowadzanie po powierzchni roślin, szczególnie tych pokrytych nalotem woskowym. Dzięki temu substancje czynne lepiej się wchłaniają i docierają do miejsc trudno dostępnych, dzięki czemu cała roślina jest chroniona. Tego typu adiuwanty, ze względu na swoją funkcję, nazywane są zwilżaczami.

Adiuwanty, które poprawiają wchłanianie substancji czynnych

Niektóre adiuwanty poprawiają wchłanianie  substancji aktywnej do wewnątrz tkanek rośliny, co zwiększa skuteczność ochrony.

Adiuwanty, które wyrównują średnicę kropel

Adiuwanty, szczególnie adiuwanty do herbicydów doglebowych, wyrównują średnicę kropel, dzięki czemu zapobiegają znoszeniu cieczy roboczej i poprawiają osadzenie jej na powierzchni gleby.

Adiuwanty, które zapobiegają przemywaniu cieczy roboczej w głąb profilu glebowego

Adiuwanty poprawiają osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby oraz zwiększają adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby. Zapobiega to przemywaniu substancji aktywnej w głąb profilu glebowego, co zwiększa bezpieczeństwo uprawy oraz zapobiega skażeniu wód podziemnych.

Adiuwanty, które zwiększają mieszalność środków ochrony roślin

Łączne stosowanie różnych środków ochrony roślin i nawozów niesie ze sobą ryzyko wytrącania się lub chemicznego rozkładu. Adiuwanty ułatwiają mieszalność wielu środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.

Adiuwanty, które poprawiają właściwości wody

Wysokie napięcie powierzchniowe napięcie powierzchniowe nie wpływa na degradację substancji aktywnej tylko na pokrycie cieczą,  pH i twardość wody często powodują degradację lub dezaktywację substancji czynnej. Dodatek adiuwantów tzw. odkwaszaczy, poprawiają stabilność substancji czynnych, dzięki czemu zwiększają skuteczność ochrony.

Adiuwanty, które likwidują pianę w cieczy roboczej

Podczas mieszania środków ochrony roślin ciecz robocza może się pienić. Dodatek adiuwantów do cieczy roboczej pomaga zlikwidować pienienie.

Adiuwanty o wielokierunkowym działaniu

Wiele adiuwantów dostępnych na rynku łączy w sobie kilka wymienionych wyżej właściwości.