farmers-hands-going-through-crops-wheat-field-sunset

Adiuwanty Agrigent

Zwiększ skuteczność zabiegów dzięki innowacyjnym substancjom poprawiającym właściwości cieczy roboczych.

Korzyści ze stosowania adiuwantów

Adiuwanty nowej generacji oferują rolnikom cały szereg zalet. Poprawa właściwości cieczy roboczej powoduje poprawę skuteczności zabiegu, co z kolei przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.
Adiuwanty to substancje, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu poprawienia jakości zabiegu. Adiuwanty same w sobie nie zwalczają patogenów, ani nie odżywiają roślin. Powodują natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej.

Nasze produkty

Odpowiednie pH oprysku to jego specjalność

Optymalizuje parametry wody do oprysku

Poprawia skuteczność herbicydów nalistnych
Poprawia pokrycie cieczą roboczą
Oczyszcza i neutralizuje pozostałości pestycydów w opryskiwaczach
Likwiduje pianę w cieczach roboczych
Zapobiega pękaniu łuszczyn
Superdokładnie pokrywa rośliny cieczą roboczą
Zwilża i zwiększa przyczepność cieczy roboczej
Zapewnia efektywne wchłanianie substancji aktywnej
Poprawia skuteczność herbicydów doglebowych
Najlepszy adiuwant doglebowy

Optymalizuje dostępność wody w glebie

Zwilżacz nowej generacji

Sklejacz do rzepaku