4 czynniki wpływające na efektywność herbicydów doglebowych

Jak adiuwanty poprawiają efektywność herbicydów doglebowych

Jednym ze sposobów zwalczania chwastów jest zastosowanie herbicydów doglebowych. Takie rozwiązanie pomaga chronić uprawy już na samym początku, ograniczając konkurencję roślin uprawnych z chwastami o wodę, światło i składniki pokarmowe. Rośliny uprawne już na początku wegetacji mogą prawidłowo się rozwijać, dzięki czemu są zdrowsze i lepiej odżywione.

Niestety skuteczność ochrony przed chwastami z zastosowaniem herbicydów doglebowych zależy od wielu czynników:

  • Długości działania substancji czynnych
  • Warunków pogodowych
  • Selektywności substancji czynnej
  • Terminu wykonania zabiegu
  • Sposobu wykonania zabiegu

Wiele się mówi o inicjatywie Komisji Europejskiej mającej na celu osiągnąć neutralność klimatyczną. Założenia tej inicjatywy zebrane znane są jako Europejski Zielony Ład. Założenia te dotyczą w dużej mierze rolników. Założeniem KE rolnicy zarówno polscy, jak i europejscy mają zmniejszyć zużycie nawozów i środków ochrony roślin. Oznacza to, że zabiegi ochrony powinny być precyzyjne i efektywne.

Skuteczność herbicydów doglebowych a przebieg pogody

Jedną z przeszkód, która może wpłynąć na skuteczność zwalczania chwastów przed wschodami, są warunki pogodowe. Siew roślin jarych może odbywać się, w niekorzystnych dla działania substancji czynnych warunkach pogodowych jak np. zbyt niska temperatura. W takim przypadku środki chwastobójcze mogą działać mniej skutecznie lub wcale. Natomiast podczas siewu  zbóż i rzepaku ozimego sprawia może wystąpić susza, która sprawia, że wschody roślin są utrudnione. Trudności pojawiają się także w ochronie ozimin przed chwastami. Niedobór opadów sprawia, że efektywność herbicydów doglebowych spada. W takich warunkach substancję są pobierane w ograniczony sposób, a przez to  skuteczność zwalczanych chwastów jest niższa. Co nie tylko wpływa na przyszły plon, ale również zwiększa koszty ochrony. Okresom suszy towarzyszą często zlewne deszcze, które powodują, że substancja czynna zawarta w herbicydach doglebowych jest wymywana w głąb profilu glebowego, co nie tylko obniża skuteczność herbicydów, ale może być niebezpieczne dla roślin i środowiska.

Jeśli chcemy zwiększyć efektywność ochrony przed chwastami warto zastosować adiuwanty Remix i Resume, przeznaczonych do stosowania łącznie z herbicydami doglebowymi.  Adiuwanty te poprawiają osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby oraz zwiększają adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby. Substancja czynna zawarta w herbicydach doglebowych pozostaje w strefie kiełkowania chwastów dłużej, nawet w warunkach suszy czy zlewnych deszczów. Zwiększona efektywność herbicydów doglebowych, już w najniższej dawce na rynku, sprawia że ochrona jest skuteczna i bardziej opłacalna.

 

Wydłużone działanie środków chwastobójczych

Kolejną trudnością związaną ze zwalczaniem chwastów przed wschodami może być opóźnienie działania herbicydów doglebowych. Zdarza się również, że herbicydy doglebowe zostaną wymyte w głąb gleby, przez co są mniej dostępne dla kiełkujących chwastów. Rozwiązaniem może być zastosowanie adiuwantów Remix i Resume. Zwiększona adsorpcja substancji aktywnych z cząsteczkami gleby to większa ich koncentracja w strefie kiełkowania chwastów (0 -5 cm wierzchniej warstwy gleby), dzięki czemu chwasty pobierają większą ilość herbicydu. Resume i Remix  zapewniają lepsze osadzenie i przyleganie cieczy roboczej do gruzełków gleby, co ułatwia pobieranie substancji czynnej przez chwasty. Większa skuteczność zabiegu sprawia, że liczba zabiegów korygujących jest mniejsza, co zmniejsza koszty ochrony i jest zgodne z założeniami nowej polityki unijnej.

 

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej

W trakcie wykonywania zabiegów ochrony często dochodzi do znoszenia cieczy roboczej. Przyczyną tego zjawiska może być niedostosowanie szybkości wykonywanego zabiegu, wietrzna pogodna czy niewłaściwe ciśnienie robocze w rozpylaczach. Znoszenie cieczy zagraża uprawom sąsiadującym i prowadzi często nieumyślne uszkodzenie upraw. Zjawisko to ma wpływ także na skuteczność ochrony prowadzonej przez nas plantacji. W takiej sytuacji herbicyd pokrywa pole nierównomiernie, co zwiększa udział niechronionych stref plantacji. W tych strefach pola, gdzie zabieg był mniej skuteczny dochodzi do zwiększenia zachwaszczenia, co utrudnia kiełkowanie i rozwój roślin uprawnych. Zwiększa też koszty ochrony, ponieważ ochronę będzie trzeba powtórzyć. Nie mówiąc już o tym, że dostosowanie dawki i samo wykonanie zabiegu na nierównomiernie zachwaszczonej plantacji jest niezmiernie trudne. Jeśli borykamy się ze znoszeniem cieczy roboczej, warto do mieszaniny zbiornikowej dodać adiuwant Remix lub Resume, które sprawiają, że krople są większe i mniej podatne na znoszenie. Dodatek adiuwantów poprawia osadzenie herbicydów doglebowych i równomierne ich rozmieszczenie na powierzchni pola. Pamiętajmy również o tym, że nowe wymogi UE, zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie, obligują europejskich rolników do ograniczenia stosowanych środków ochrony roślin i wdrażania rozwiązań precyzyjnych.

Bezpieczeństwo a stosowanie herbicydów doglebowych

Przedostanie się substancji czynnej zawartej w herbicydach doglebowych stwarza ryzyko pojawienia się fitotoksyczności. Zjawisko to pojawia się najczęściej, gdy substancja czynna dostanie się poniżej strefy kiełkowania chwastów, czyli strefę rozwoju systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Przykładem substancji czynnej, która może spowodować fitotoksyczność jest chlomazon. Objawem fitotoksyczności u niektórych odmian rzepaku są jasne przebarwienia (charakterystyczne bielenie) na brzegach blaszki liściowej. Wymywanie substancji czynnej w głąb profilu glebowego stwarza również ryzyko przeniknięcia środka do wód gruntowych. Jeśli chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszych upraw, warto do zabiegu z wykorzystaniem herbicydów doglebowych dodać adiuwant Resume lub Remix, które poprawiają osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby oraz zwiększają adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby. W ten sposób ogranicza przemieszczanie herbicydów doglebowych w głąb profilu glebowego. Dzięki temu ogranicza wystąpienie efektu fitotoksyczności, a rośliny są bezpieczne i mogą się prawidłowo rozwijać.

Jakie są efekty stosowania adiuwantów doglebowych? 

Przeczytasz więcej w artykule:

Adiuwant Remix do herbicydów doglebowych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *