AMIGO

AMIGO

Adiuwant przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych.

Amigo 95 EC powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin, poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni, zwiększa skuteczność środków chwastobójczych

Przeznaczony jest do łącznego stosowania ze środkami chwastobójczymi.

Amigo 95 EC stosować łącznie ze środkami chwastobójczymi zgodnie z zaleceniami producenta.

Zalecana dawka: 1-1,5l/ha.

Olej rzepakowy

Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą- instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z właczonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu Amigo 95 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości, ciągle dokładnie mieszając

Amigo 95 EC powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użtkowej środków ochrony roślin, poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni, zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych.

Dlaczego warto ZAstosować adiuwant do herbicydów Amigo?

Skuteczność ochrony herbicydowej zależy nie tylko od zastosowanej substancji czynnej i jakości zastosowanego preparatu, ale również czynników takich jak twardość i pH wody, warunki atmosferyczne (susza, niska temperatura powietrza, wiatr, ciśnienie cieczy roboczej, faza rozwojowa chwastów, rodzaj chwastu). To wszystko sprawia, że zanim herbicyd dotrze do miejsca działania może ulec osłabieniu i dezaktywacji, co zmniejsza skuteczność ochrony. Zastosowanie adiuwantu olejowego Amigo wspiera działanie herbicydów i poprawia efektywność ochrony.

Adiuwant do herbicydów Amigo obniża napięcie powierzchniowe cieczy

Zbyt wysokie napięcie powierzchniowe cieczy roboczej może powodować odbijanie się kropel wody od powierzchni liścia lub jej spływanie, szczególnie jeśli zabieg przeprowadzany jest po wystąpieniu opadu deszczu lub na rośliny o grubej warstwie woskowej. Adiuwant olejowy Amigo obniża napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu substancja czynna herbicydu trafia we właściwe miejsce, co wpływa na skuteczność zwalczanych chwastów.  

 

Adiuwant do herbicydów Amigo poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni

Zbyt wysokie napięcie powierzchniowe cieczy roboczej sprawia, że kropla cieczy opryskowej nie jest równomiernie rozprowadzana na powierzchni rośliny, co sprawia, że substancja czynna nie wnika na możliwie dużej powierzchni . Adiuwant olejowy Amigo zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu kropla jest równomiernie rozprowadzana po powierzchni rośliny, co umożliwia lepsze jej wchłanianie. Lepsze pokrycie chwastu cieczą roboczą i lepsze jej wchłanianie, zwiększa efektywność ochrony, co wpływa na plon. Skuteczność  chwastobójcza zapobiega również powstawaniu banku nasion chwastów w glebie, co ogranicza nakłady na ochronę roślin w przyszłości.

Adiuwant do herbicydów Amigo zwiększa skuteczność środków chwastobójczych

Na powierzchni organów rośliny pojawia się nalot woskowy, który jest elementem lipidowej warstwy kutikuli. Stanowi ona główna barierę zapobiegającą poza szparkowej utracie wody. Niektóre gatunki roślin, w tym oczywiście chwastów, wydzielają więcej wosku, przez co wnikanie substancji czynnej do tkanek roślin jest utrudnione. Akumulacja wosku na powierzchni organów to jeden z mechanizmów adaptacyjnych do stresu suszy, dlatego wnikanie substancji czynnej do wnętrza tkanek rośliny w okresie niedoborów opadów lub po jego wystąpieniu może być utrudnione, co wpływa na skuteczność ochrony.

Adiuwant olejowy Amigo rozpuszcza wosk kutykularny na powierzchni rośliny, dzięki czemu substancja aktywna herbicydu jest wchłaniana przez roślinę i może działać.