AMIGO

AMIGO

Adiuwant przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych.

Amigo 95 EC powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin, poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni, zwiększa skuteczność środków chwastobójczych

Przeznaczony jest do łącznego stosowania ze środkami chwastobójczymi.

Amigo 95 EC stosować łącznie ze środkami chwastobójczymi zgodnie z zaleceniami producenta.

Zalecana dawka: 1-1,5l/ha.

Olej rzepakowy

Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą- instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z właczonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu Amigo 95 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości, ciągle dokładnie mieszając

Amigo 95 EC powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użtkowej środków ochrony roślin, poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni, zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych.