Prolonger

Prolonger

Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu roślin). Poprawia zwilżenie i pokrycie roślin cieczą roboczą, zapewnia odporność na zmywanie przez deszcz i powolne uwalnianie substancji aktywnych.

Adiuwant Prolonger jest preparatem poprawiającym skuteczność działania środków ochrony roślin oraz nawozów poprzez zwiększenie kontaktu cieczy roboczej z powierzchnią rośliny oraz spowolnionemu uwalnianiu substancji do tkanek rośliny. Prolonger jest przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych, warzywnych i polowych. Ogranicza straty substancji aktywnej podczas zabiegu. Ogranicza zmywanie agrochemikaliów przez deszcz lub deszczowanie.

Preparat Prolonger wiąże substancje aktywne lub składniki nawozów na powierzchni roślin. Zapewnia ich systematyczne uwalnianie do tkanek rośliny, poprawiając ich wykorzystanie, a także ogranicza fitotoksyczność pestycydów. Intensyfikuje wykorzystanie nawozów dolistnych. Zwiększa dokładność pokrycia blaszki liściowej, poprawiając skuteczność zabiegów. Zmniejsza szybkość parowania kropli oprysku.
Powstała błona związana z naturalnym woskiem jest elastyczna i zwiększa się wraz ze wzrostem roślin. Wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów, nie blokując przy tym wymiany gazowej rośliny. Błona ulega biodegradacji po 7-10 dniach.

Uprawy polowe: 200-250 ml/ha; Uprawy sadownicze i warzywne: Preparaty kontaktowe – 300-400 ml/ha, Preparaty systemiczne – 200-300 ml/ha, Nawożenie dolistne – 250-300 ml/ha, Zabezpieczanie przed fitotoksycznością herbicydów w cebuli: 600 ml/ha (stosować maksymalnie 36 godzin przed zastosowaniem herbicydów)

UWAGA: Prolonger utrzymuje się na powierzchni rośliny przez około 7-10 dni po zabiegu. Kolejne zabiegi z użyciem adiuwantu Prolonger zaleca się po upływie 7-10 dni. W przypadku konieczności wykonania zabiegu preparatem systemicznym po upływie czasu krótszego niż 3 dni od ostatniego zabiegu z użyciem adiuwantu Prolonger, należy zastosować dodatek 200 ml Prolongera, który połączy się z poprzednio wytworzoną błoną na powierzchni rośliny. NIE STOSOWAĆ DO ZABIEGÓW PÓŹNIEJ NIŹ 10 DNI PRZED ZBIOREM.

Wstępnie wymieszać Prolonger w pojemniku z ciepłą wodą, a następnie przelać do opryskiwacza do połowy wypełnionego cieczą roboczą. Uzupełnić opryskiwacz wodą z włączonym mieszadłem. W przypadku stosowania kilku składników mieszaniny, Prolonger należy dodawać jako ostatni. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.

Poznaj korzyści ze stosowania adiuwantu Prolonger

Adiuwant Prolonger to „przylepiacz”, który wydłuża działanie środków ochrony roślin, co zwiększa efektywność i opłacalność ochrony. Oto kilka kluczowych korzyści wynikających ze stosowania tego preparatu.

Adiuwant Prolonger chroni substancję aktywną

Adiuwant Prolonger zawiera naturalne związki obecne w drewnie sosnowym, takie jak limoneny i terpinoleny. Substancje te łączą się z substancjami aktywnymi zawartymi w środkach ochrony, tworząc specyficzną warstwę ochronną bezpośrednio na powierzchni rośliny. Dzięki temu substancje czynne są powolnie i systematycznie uwalniane. Utworzona warstwa elastycznie rozciąga się wraz ze wzrostem rośliny. Dzięki takiemu mechanizmowi, środek ochrony roślin działa dłużej, a substancja aktywna jest lepiej wchłaniana przez roślinę. Zwiększa to skuteczność ochrony roślin.

Adiuwant Prolonger zabezpiecza substancję czynną, gdy wystąpią niekorzystne warunki po zabiegu

Chcąc osiągnąć maksymalną skuteczność zabiegu ochrony osiągnąć można przeprowadzając go w optymalnych warunków dla stosowanej substancji czynnej oraz w odpowiedniej fazie rozwojowej zwalczanego agrofaga. Jednak warunki do wykonania zabiegu ochrony nie zawsze są idealne, a substancja czynna narażona na zmycie przez deszcz lub działanie promieniowania UV, które powodować może rozkład substancji czynnej. Adiuwant Prolonger wiąże się z naturalnie występującymi woskami na powierzchni roślin, przez co poprawia przyczepność i zwilżenie i zabezpiecza ciecz roboczą przed zmywaniem. Warstwa utworzona przez adiuwant rozciąga się wraz ze wzrostem rośliny, zatem jest to idealny produkt w przypadku dużych odstępów czasu między zabiegami. Adiuwant Prolonger ogranicza również parowanie środków ochrony roślin z liścia pod wpływem światła słonecznego, zapewniając, że produkt pozostaje aktywny na liściu przez dłuższy czas, co prowadzi do większej skuteczności.

Adiuwant Prolonger zapewnia ochronę substancji czynnej

Substancja czynna może być poddana rozkładowi zarówno przez promienie słoneczne, jak i inne substancje czynne jak np. herbicydy. Zastosowanie adiuwantu Prolonger zabezpiecza substancję czynną przed ich działaniem. Ochrona substancji aktywnej a ochrona rośliny to dwie różne rzeczy. Przykładem jest zastosowanie adiuwantu Prolonger w zabezpieczaniu szczypioru cebuli przed szkodliwym działaniem herbicydów. Zastosowany w dawce 600 ml/ha do 36 godzin przed zabiegiem chwastobójczym, tworzy na szczypiorze powłokę ochronną, która zapobiega wnikaniu substancji czynnej do szczypioru, a tym samym wystąpieniu fitotoksyczności.