Prolonger

Prolonger

Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu roślin). Poprawia zwilżenie i pokrycie roślin cieczą roboczą, zapewnia odporność na zmywanie przez deszcz i powolne uwalnianie substancji aktywnych.

Adiuwant Prolonger jest preparatem poprawiającym skuteczność działania środków ochrony roślin oraz nawozów poprzez zwiększenie kontaktu cieczy roboczej z powierzchnią rośliny oraz spowolnionemu uwalnianiu substancji do tkanek rośliny. Prolonger jest przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych, warzywnych i polowych. Ogranicza straty substancji aktywnej podczas zabiegu. Ogranicza zmywanie agrochemikaliów przez deszcz lub deszczowanie.

Preparat Prolonger wiąże substancje aktywne lub składniki nawozów na powierzchni roślin. Zapewnia ich systematyczne uwalnianie do tkanek rośliny, poprawiając ich wykorzystanie, a także ogranicza fitotoksyczność pestycydów. Intensyfikuje wykorzystanie nawozów dolistnych. Zwiększa dokładność pokrycia blaszki liściowej, poprawiając skuteczność zabiegów. Zmniejsza szybkość parowania kropli oprysku.
Powstała błona związana z naturalnym woskiem jest elastyczna i zwiększa się wraz ze wzrostem roślin. Wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów, nie blokując przy tym wymiany gazowej rośliny. Błona ulega biodegradacji po 7-10 dniach.

Uprawy polowe: 200-250 ml/ha; Uprawy sadownicze i warzywne: Preparaty kontaktowe – 300-400 ml/ha, Preparaty systemiczne – 200-300 ml/ha, Nawożenie dolistne – 250-300 ml/ha, Zabezpieczanie przed fitotoksycznością herbicydów w cebuli: 600 ml/ha (stosować maksymalnie 36 godzin przed zastosowaniem herbicydów)

UWAGA: Prolonger utrzymuje się na powierzchni rośliny przez około 7-10 dni po zabiegu. Kolejne zabiegi z użyciem adiuwantu Prolonger zaleca się po upływie 7-10 dni. W przypadku konieczności wykonania zabiegu preparatem systemicznym po upływie czasu krótszego niż 3 dni od ostatniego zabiegu z użyciem adiuwantu Prolonger, należy zastosować dodatek 200 ml Prolongera, który połączy się z poprzednio wytworzoną błoną na powierzchni rośliny. NIE STOSOWAĆ DO ZABIEGÓW PÓŹNIEJ NIŹ 10 DNI PRZED ZBIOREM.

Wstępnie wymieszać Prolonger w pojemniku z ciepłą wodą, a następnie przelać do opryskiwacza do połowy wypełnionego cieczą roboczą. Uzupełnić opryskiwacz wodą z włączonym mieszadłem. W przypadku stosowania kilku składników mieszaniny, Prolonger należy dodawać jako ostatni. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.