Cleanpest

Cleanpest

Cleanpest czyści i neutralizuje opryskiwacze z pozostałości środków ochrony roślin. Jest to środek polecany do mycia opryskiwaczy po użyciu herbicydów sulfonylomocznikowych i glifosatu.

– Dokładnie myje opryskiwacz
– Neutralizuje i usuwa resztki herbicydów, które mogły po wykonanym zabiegu pozostać w zbiorniku, przewodach, rozpylaczach, filtrach i innych elementach opryskiwacza
– Pozwala bezpiecznie wykonać kolejny oprysk
Środki powierzchniowo czynne, związki neutralizujące i rozpuszczające substancje aktywne pestycydów
0,5-1l na 100 l wody w zależności od typu opryskiwacza

Pliki do pobrania

Activ 5 – Karta charakterystyki

Activ 5 – Karta charakterystyki