Cleanpest

Cleanpest

Cleanpest czyści i neutralizuje opryskiwacze z pozostałości środków ochrony roślin. Jest to środek polecany do mycia opryskiwaczy po użyciu herbicydów sulfonylomocznikowych i glifosatu.

– Dokładnie myje opryskiwacz
– Neutralizuje i usuwa resztki herbicydów, które mogły po wykonanym zabiegu pozostać w zbiorniku, przewodach, rozpylaczach, filtrach i innych elementach opryskiwacza
– Pozwala bezpiecznie wykonać kolejny oprysk
Środki powierzchniowo czynne, związki neutralizujące i rozpuszczające substancje aktywne pestycydów
0,5-1l na 100 l wody w zależności od typu opryskiwacza

Dlaczego warto stosować środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest?

Stosowanie środków do czyszczenia opryskiwacza jak np. Cleanpest pozwala nie tylko utrzymać opryskiwacz w czystości, ale również zapewnia bezpieczeństwo roślin i żywności. Stosowanie tego typu środków pomaga w utrzymaniu sprawności technicznej opryskiwacza i poszczególnych jego elementów przez dłuższy okres czasu.

Środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest chroni rośliny uprawne przez fitotoksycznością

Pozostałości środków ochrony roślin, a w szczególności herbicydów sulfonylomocznikowych, glifosatu i regulatorów wzrostu, mogą wywołać efekt fitotoksyczności u roślin. W wyniku tego może dojść do zniszczenia całej plantacji lub deformacji roślin, czego konsekwencją będzie obniżenie wielkości i jakości plonu. Aby temu zaradzić warto zastosować środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest, który czyści opryskiwacz z pozostałości środków ochrony roślin, szczególnie tych, które są trudno usuwalne ze ścianek zbiornika oraz instalacji opryskiwacza.

Środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest zapewnia bezpieczeństwo żywności

Pośpiech lub duże natężenie prac, może sprawić, że w mieszaninie zbiornikowej znajdzie się substancja czynna, która nie będzie spełniać wymogów pod względem karencji lub rejestracji używanych środków ochrony roślin w poszczególnych uprawach. Sytuacja taka może mieć miejsce, szczególnie, gdy w gospodarstwie uprawiane są różne uprawy. Chcąc zabezpieczyć uprawy, a także zadbać o bezpieczeństwo wytwarzanych w gospodarstwie płodów rolnych warto zastosować środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest, który usuwa pozostałości środków ochrony roślin zarówno ze zbiornika, jak również poszczególnych elementów instalacji opryskiwacza.

Środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest zwiększa skuteczność stosowania środków biologicznej ochrony roślin

Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na skuteczność biologicznych środków ochrony roślin jest czystość opryskiwacza. Pozostałości środków ochrony roślin, szczególnie w przypadku fungicydów biologicznych, może sprawić, że ochrona będzie nieskuteczna. Stąd też przed planowanym zabiegiem biologicznej ochrony roślin warto zastosować środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest.

Środek do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest pozwala utrzymać opryskiwacz w czystości

Niektóre substancje czynne, szczególnie z grupy herbicydów, są trudno usuwalne ze ścianek zbiornika i instalacji cieczowej opryskiwacza. Nagromadzone osady mogą pogarszać stan techniczny opryskiwacza, a co za tym idzie wpływać na efektywność i skuteczność ochrony. Dzięki zastosowaniu środka do czyszczenia opryskiwacza Cleanpest wydłuża się żywotność i sprawność techniczna opryskiwacza, co nie tylko wpływa na skuteczność ochrony, ale również przesuwa w terminie czas zakupu nowego sprzętu.