REMIX

REMIX

Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych.

Adiuwant ten zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

Najlepszy do stosowania z herbicydami o działaniu doglebowym. Zawierającymi np. chlomazon, metazachlor, diflufenikan, pendimetalina, metrybuzyna, s- metolachlor

Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha

732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi.

Przed przygotowaniem cieczy użytkowej aparatura używana do zabiegów musi być czysta.

Przestrzegać warunków mycia i mieszania opisanych w etykietach-instrukcjach środków ochrony roślin, stosowanych łącznie z Remix.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Przestrzegać zaleceń znajdujących się w etykiecie-instrukcji stosowania środka mieszanego z Remix. Na końcu do cieczy użytkowej dodać preparat Remix.