REMIX

REMIX

Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych.

Adiuwant ten zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

Najlepszy do stosowania z herbicydami o działaniu doglebowym. Zawierającymi np. chlomazon, metazachlor, diflufenikan, pendimetalina, metrybuzyna, s- metolachlor

Zalecana dawka 0,2-0,4 l/ha

732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi.

Przed przygotowaniem cieczy użytkowej aparatura używana do zabiegów musi być czysta.

Przestrzegać warunków mycia i mieszania opisanych w etykietach-instrukcjach środków ochrony roślin, stosowanych łącznie z Remix.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Przestrzegać zaleceń znajdujących się w etykiecie-instrukcji stosowania środka mieszanego z Remix. Na końcu do cieczy użytkowej dodać preparat Remix.

Poznaj korzyści ze stosowania adiuwantów doglebowych

Adiuwant doglebowy Remix poprawia skuteczność chemicznych środków ochrony roślin. Jest to adiuwant, który łączy w sobie kilka unikalnych właściwości, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo doglebowego zwalczania chwastów. Wybierając adiuwant Remix rolnik zyskuje szereg korzyści.

Adiuwant doglebowy Remix zwiększa skuteczność herbicydów doglebowych

Adiuwant Remix  poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, w wyniku zwiększania adsorpcji substancji aktywnych z cząsteczkami gleby. Dzięki temu herbicydy doglebowe pozostają dłużej w strefie kiełkowania chwastów, co zwiększa ich skuteczność nawet w warunkach suszy czy intensywnych opadów deszczu.

Adiuwant doglebowy Remix zapobiega znoszeniu cieczy roboczej

Adiuwant Remix  pomaga zapobiegać znoszeniu cieczy roboczej podczas wykonywania zabiegów ochrony. Zmniejszenie ryzyka znoszenia cieczy roboczej pozwala na równomierniejsze rozprowadzenie herbicydów na powierzchni pola, co zwiększa skuteczność ochrony.

Adiuwant doglebowy Remix wydłuża działanie środków chwastobójczych

Zastosowanie adiuwantu Remix może przyczynić się do zwiększenia długości działania substancji czynnych herbicydów doglebowych. Większa koncentracja substancji aktywnych w strefie kiełkowania chwastów pozwala na skuteczniejsze zwalczanie chwastów przed ich wschodami.

Adiuwant doglebowy Remix zwiększa bezpieczeństwo upraw i środowiska

Adiuwant Remix pomaga ograniczyć ryzyko fitotoksyczności, czyli niekorzystnych efektów substancji czynnych na rośliny uprawne. Poprawa osadzania cieczy użytkowej na powierzchni gleby ogranicza przenikanie substancji czynnych do głębszych warstw glebowych i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych.

Adiuwant doglebowy Remix pozwala na lepszą optymalizację kosztów ochrony

Dzięki zwiększonej skuteczności herbicydów doglebowych, nawet przy niższych dawkach, można osiągnąć efektywną ochronę upraw, co może przyczynić się do ograniczenia kosztów ochrony roślin.

Zgodność z wymogami UE dotyczącymi ochrony środowiska

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, adiuwanty mogą wspomagać rolników w ograniczaniu stosowanych środków ochrony roślin i wprowadzaniu rozwiązań precyzyjnych, zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej.

Adiuwant doglebowy Remix a rolnictwo zrównoważone i precyzyjne

Zastosowanie adiuwantu Remix pozwala na obniżenie dawek i zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin, dlatego jest to rozwiązanie wpisujące się w założenia rolnictwa precyzyjnego i zrównoważonego.