FANTASTICK

FANTASTICK

Adiuwant zapobiegający pękaniu łuszczyn i osypywaniu nasion.
Minimalizuje straty nasion rzepaku, zwiększa równomierność dojrzewania, poprawia jakość nasion.

Fantastick może być stosowany w uprawie rzepaku, grochu i innych roślin strączkowych.

Fantastick tworzy membranę chroniącą łuszczynę przed przedostawaniem się kropel deszczu, skracając w ten sposób czas schnięcia łuszczyny. Zmniejsza podatność łuszczyn na pękanie i zwiększa stopień ich wypełnienia.

Środek można stosować samodzielnie w dawce 0,6 l/ha – przy zachowaniu stężenia 0,25–0,3 l/100 l wody. Rekomendowana ilość wody używanej do oprysku to 250–300 l/ha.

Fantastick jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin. Przed wykonaniem mieszaniny zbiornikowej należy wykonać próbę kontrolną. Nie zaleca się mieszania z borem, związkami o właściwościach zasadowych, utleniaczami, metalami, kwasami, preparatami z grupy nadchloranów lub azotanów.

  1. Napełnić zbiornik wodą do 3/4 jego pojemności
  2. Dodać Fantastick przy zachowaniu stężenia 0,25 – 0,3% do zbiornika z włączonym mieszadłem
  3. Zalecana ilość cieczy roboczej: 200-300 l/ha
Preparat należy zastosować, gdy większość łuszczyn zmienia intensywnie zielony kolor z na jasnozielony.