FANTASTICK

FANTASTICK

Adiuwant zapobiegający pękaniu łuszczyn i osypywaniu nasion.
Minimalizuje straty nasion rzepaku, zwiększa równomierność dojrzewania, poprawia jakość nasion.

Fantastick może być stosowany w uprawie rzepaku, grochu i innych roślin strączkowych.

Fantastick tworzy membranę chroniącą łuszczynę przed przedostawaniem się kropel deszczu, skracając w ten sposób czas schnięcia łuszczyny. Zmniejsza podatność łuszczyn na pękanie i zwiększa stopień ich wypełnienia.

Środek można stosować samodzielnie w dawce 0,6 l/ha – przy zachowaniu stężenia 0,25–0,3 l/100 l wody. Rekomendowana ilość wody używanej do oprysku to 250–300 l/ha.

Fantastick jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin. Przed wykonaniem mieszaniny zbiornikowej należy wykonać próbę kontrolną. Nie zaleca się mieszania z borem, związkami o właściwościach zasadowych, utleniaczami, metalami, kwasami, preparatami z grupy nadchloranów lub azotanów.

  1. Napełnić zbiornik wodą do 3/4 jego pojemności
  2. Dodać Fantastick przy zachowaniu stężenia 0,25 – 0,3% do zbiornika z włączonym mieszadłem
  3. Zalecana ilość cieczy roboczej: 200-300 l/ha
Preparat należy zastosować, gdy większość łuszczyn zmienia intensywnie zielony kolor z na jasnozielony.

Poznaj korzyści ze stosowania sklejacza do łuszczyn Fantastick

Podczas dojrzewania łuszczyn u rzepaku oraz strąków w uprawie roślin strączkowych jak np. groch, bobik, łubin czy fasola może dochodzić do przedwczesnego ich otwierania i osypywania się nasion. Wpływa to nie tylko na wielkość otrzymanego plonu, ale również stwarza ryzyko pojawiania się samosiewów w uprawie rośliny następczej.

Sklejacz do łuszczyn Fantastick zapobiega osypywaniu się łuszczyn i strąków

Nierównomierne dojrzewanie rzepaku objawia się tym , że część łuszczyn znajdujących się na pędach głównych zmienia kolor w pierwszej kolejności, podczas pozostałe na pędach bocznych wciąż są intensywnie zielone. Różnica w stopniu dojrzałości łuszczyn sprawia, że te wcześniej dojrzałe będą przedwcześnie się otwierać, a nasiona osypywać. Osypywanie nasion obniża wielkość plonu i obniża opłacalność produkcji. Po zastosowaniu sklejacza do łuszczyn Fantastick na łuszczynach tworzy się przeźroczysta membrana, która zabezpiecza łuszczyny przed przedwczesnym osypywaniem się.

Sklejacz do łuszczyn rzepaku Fantastick chroni łuszczyny przed zmiennymi warunkami pogody

Podczas dojrzewania rzepaku mogą pojawić się naprzemiennie takie zjawiska pogodowe, jak opady deszczu, grad, wiatr czy wysokie temperatury. Podczas opadów łuszczyny nasiąkają wodą i pęcznieją. Następnie w wyniku wystąpienia wysokich temperatur łuszczyny wysychają i kurczą się. Naprzemienne kurczenie i rozszerzanie łuszczyn powoduje ich pękanie wzdłuż i osypywanie. Pękanie łuszczyn może być spowodowane również przez wiatr, na skutek zmian w napięciu  mechanicznym tkanek. Stosując sklejacz do łuszczyn rzepaku Fantastick zabezpieczamy łuszczyny przed pękaniem w zmiennych warunkach pogody.

Sklejacz do łuszczyn Fantastick poprawia dojrzewanie nasion i wypełnienie łuszczyn

Nierównomierne dojrzewanie łuszczyn na pędach głównych i bocznych ma wpływ na dojrzewanie nasion, co utrudnia zbiór rzepaku. Zastosowanie sklejacza do łuszczyn Fantastick zabezpiecza łuszczyny przed pękaniem, co umożliwia równomierne jego dojrzewanie. Produkt Fantastick tworzy na łuszczynach przepuszczalną powłokę, dzięki czemu niedojrzałe łuszczyny mogła z łatwością dojrzeć. W równomiernie dojrzałym łanie łatwiej jest zaplanować termin zbioru.

Sklejacz do łuszczyn Fantastick ogranicza występowanie samosiewów

Przedwczesne osypywanie się nasion zwiększa ryzyko występowania samosiewów w uprawie rośliny następczej, co może prowadzić do konieczności zwiększenia nakładów na ochronę herbicydową roślin. Zastosowanie sklejacza do łuszczyn Fantastick zapobiega występowaniu samosiewów oraz tworzeniu się banku nasion w glebie.