ACTIV 5

ACTIV 5

Preparat poprawiający właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie pH, sekwestrację jonów, homogenizację mieszaniny. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy. Powoduje lepsze zwilżenie roślin i równomierne rozprowadzenie cieczy na ich powierzchni.

Activ 5 można stosować łącznie z większością nawozów dolistnych i produktów fitosanitarnych (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu). Należy wykonać wstępne testy przed zastosowaniem nowej mieszaniny. Stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin. W okresie występowania wysokich temperatur, zabieg wykonywać w godzinach wieczornych.

Activ 5 zaleca się stosować we wszystkich uprawach rolniczych, warzywach, sadach, w stężeniu 0,1% do 0,25%, w zależności od twardości wody, w okresie intensywnego wzrostu roślin.

  • Azot (N) całkowity 4%, w tym azot (N) amidowy 4%,
  • Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie: 14%

Zbiornik wypełnić ilością wody zalecaną do zabiegu.
1. Dodać preparat Activ 5 w pierwszej kolejności.
2. Dodać inne produkty i wymieszać.
Utrzymywać włączone mieszadło aż do uzyskania jednorodności.

Zakwasza i homogenizuje mieszaninę zbiornikową: Większość substancji jest bardziej efektywnych w środowisku kwaśnym. Activ 5 zakwasza wodę oraz homogenizuje mieszanki zbiornikowe (zwłaszcza produktów w formie proszku). Zapobiega także zatykaniu dysz oraz poprawia kąt rozpylania.
Wskaźnik pH: Activ 5 ma w składzie kolorometryczny wskaźnik pH. Zmienia on zabarwienie cieczy w zależności od jej odczynu. Pomaga to w precyzyjnym określeniu odczynu cieczy wody i dopasowaniu pH cieczy roboczej do wymagań środków ochrony roślin w mieszance zbiornikowej.
Ochrona substancji aktywnej: Efekt kompleksujący składników Activ 5 pozwala na sekwestrację jonów takich, jak Ca++, Mg++, Fe+++, Na+ i inne, zabezpieczając aktywność substancji w zbiorniku.
Jakość oprysku: Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, zmniejsza znoszenie przez wiatr oraz straty spowodowane parowaniem i spływaniem. Zapewnia równomierne pokrycie pryskanej powierzchni i spowalnia proces parowania kropel. Dzięki poprawie zwilżenia i pokrycia, zwiększa penetrację substancji aktywnych.

Poznaj korzyści ze stosowania kondycjonerów wody

Kondycjoner wody  Activ 5 poprawia skuteczność chemicznych środków ochrony roślin. Jest to preparat, który poprawia jakość wody niezbędną do wykonania zabiegów ochrony roślin. Woda, jako istotny składnik roztworów pestycydów, pełni rolę nośnika agrochemikaliów i wpływa bezpośrednio na skuteczność działania środków ochrony roślin. Oto kilka kluczowych korzyści wynikających ze stosowania kondycjonerów wody:

Kondycjoner wody Activ 5 poprawia skuteczność substancji czynnych

Kondycjoner wody Activ 5 obniża napięcie powierzchniowe wody. To z kolei zwiększa zwilżalność roślin, umożliwiając lepsze wnikanie substancji czynnych i tym samym poprawiając skuteczność działania pestycydów.

Kondycjoner wody Activ 5 niweluje twardość wody

Twarda woda, zawierająca jony wapnia, żelaza, magnezu itp., może utrudniać rozpuszczalność substancji chemicznych. Kondycjoner wody  Activ 5, sekwestruje te jony, poprawiając aktywność substancji w roztworze.

Activ 5 reguluje pH cieczy roboczej

Kondycjonery wody pomagają w dostosowaniu pH cieczy roboczej do optymalnego zakresu (5,5-6,5), co sprzyja skuteczniejszemu działaniu wielu herbicydów, fungicydów i insektycydów.

Kondycjoner wody Activ 5 zapobiega powstawaniu osadów na roślinach i dyszach opryskiwacza

Twarda woda może pozostawiać osady na roślinach i w dyszach opryskiwaczy, co utrudnia skuteczność aplikacji. Kondycjonery wody zapobiegają temu zjawisku, utrzymując czystość roślin i sprzętu.

Zastosowanie kondycjonera wody Activ 5 zmniejsza ryzyko wystąpienia fitotoksyczności

Odpowiednia jakość wody minimalizuje ryzyko fitotoksyczności, czyli niepożądanych efektów ubocznych na roślinach, takich jak przebarwienia czy uszkodzenia.

Activ 5 zwiększa stabilność mieszanin

Kondycjoner wody Activ 5  poprawia stabilność i jednorodność mieszanin używanych do oprysków, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie substancji aktywnych na roślinach.

Kondycjoner wody Activ 5 zawiera wskaźnik kolometryczny

Zawarty w produkcie Activ 5 wskaźnik kolometryczny zmienia zabarwienie cieczy w zależności od jej odczynu. Pomaga to w precyzyjnym określeniu odczynu cieczy wody i dopasowaniu pH cieczy roboczej do wymagań środków ochrony roślin w mieszaninie zbiornikowej.