ACTIV 5

ACTIV 5

Preparat poprawiający właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie pH, sekwestrację jonów, homogenizację mieszaniny. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy. Powoduje lepsze zwilżenie roślin i równomierne rozprowadzenie cieczy na ich powierzchni.

Activ 5 można stosować łącznie z większością nawozów dolistnych i produktów fitosanitarnych (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu). Należy wykonać wstępne testy przed zastosowaniem nowej mieszaniny. Stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin. W okresie występowania wysokich temperatur, zabieg wykonywać w godzinach wieczornych.

Activ 5 zaleca się stosować we wszystkich uprawach rolniczych, warzywach, sadach, w stężeniu 0,1% do 0,25%, w zależności od twardości wody, w okresie intensywnego wzrostu roślin.

  • Azot (N) całkowity 4%, w tym azot (N) amidowy 4%,
  • Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie: 14%

Zbiornik wypełnić ilością wody zalecaną do zabiegu.
1. Dodać preparat Activ 5 w pierwszej kolejności.
2. Dodać inne produkty i wymieszać.
Utrzymywać włączone mieszadło aż do uzyskania jednorodności.

Zakwasza i homogenizuje mieszaninę zbiornikową: Większość substancji jest bardziej efektywnych w środowisku kwaśnym. Activ 5 zakwasza wodę oraz homogenizuje mieszanki zbiornikowe (zwłaszcza produktów w formie proszku). Zapobiega także zatykaniu dysz oraz poprawia kąt rozpylania.
Wskaźnik pH: Activ 5 ma w składzie kolorometryczny wskaźnik pH. Zmienia on zabarwienie cieczy w zależności od jej odczynu. Pomaga to w precyzyjnym określeniu odczynu cieczy wody i dopasowaniu pH cieczy roboczej do wymagań środków ochrony roślin w mieszance zbiornikowej.
Ochrona substancji aktywnej: Efekt kompleksujący składników Activ 5 pozwala na sekwestrację jonów takich, jak Ca++, Mg++, Fe+++, Na+ i inne, zabezpieczając aktywność substancji w zbiorniku.
Jakość oprysku: Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, zmniejsza znoszenie przez wiatr oraz straty spowodowane parowaniem i spływaniem. Zapewnia równomierne pokrycie pryskanej powierzchni i spowalnia proces parowania kropel. Dzięki poprawie zwilżenia i pokrycia, zwiększa penetrację substancji aktywnych.