Resume

Resume

Adiuwant do stosowania łącznie z herbicydami doglebowymi. Zapewnia lepsze osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do gleby oraz zapobiega znoszeniu cieczy przez wiatr.

Adiuwant Resume jest przeznaczony do stosowania łącznie z herbicydami doglebowymi w celu poprawy skuteczności zabiegu. Może być stosowany w uprawach polowych i warzywnych.

Preparat Resume zmniejsza znoszenie kropel oprysku przez wiatr. Poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów i poprawia bezpieczeństwo zabiegu (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

  • Zalecana dawka preparatu Resume: 0,2 l/ha – 0,4 l/ha
  • Nie zaleca się użycia na piaskach oraz podłożach łatwo przepuszczalnych.
  • Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub zgodnie z zaleceniami dla używanego herbicydu.
  • Nie należy przekraczać maksymalnego stężenia 1% preparatu Resume w cieczy roboczej.
  • Maksymalna ilość zabiegów: zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin.
  1. Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
  2. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
  3. Preparat Resume powinien być dodawany zawsze jako ostatni do mieszaniny w opryskiwaczu, po upewnieniu się, że herbicyd został w dobrze wymieszany w zbiorniku opryskiwacza. Nie dodawać preparatu Resume do nierozpuszczonego herbicydu. 
  4. Mieszadło opryskiwacza powinno być włączone podczas przygotowywania cieczy roboczej oraz podczas zabiegu.
  5. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą. 

Poznaj korzyści ze stosowania naturalnych adiuwantów doglebowych

Naturalny adiuwant doglebowy Resume poprawia skuteczność chemicznych środków ochrony roślin. Jest to adiuwant, który ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochrony roślin, zwiększa ich efektywność, przy czym jedocześnie jest bezpieczny dla środowiska. Wybierając naturalny adiuwant Resume rolnik zyskuje szereg korzyści.

Naturalny adiuwant doglebowy Resume poprawia skuteczność herbicydów doglebowych

Przez zwiększenie koncentracji substancji w wierzchniej warstwie gleby naturalny adiuwant doglebowy Resume powoduje, że zostaje ona pobrana przez chwasty w dużo większej ilości, co podnosi skuteczność zabiegu. Preparat ten zapewnia lepszy kontakt herbicydów z cząsteczkami glebowymi, penetrację gruzełków i ułatwione pobranie przez chwasty. Poprawia również osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, przez co herbicyd pozostaje w jej wierzchniej warstwie (0 -5 cm), gdzie działa najskuteczniej, niszcząc kiełkujące chwasty.

Naturalny adiuwant doglebowy Resume redukuje znoszenie cieczy roboczej

Adiuwant Resume wyrównuje średnicę kropli cieczy roboczej, przez co  zmniejsza ryzyko jej znoszenia podczas zabiegów ochrony.  Zapewnia to równomierną dystrybucję substancji aktywnych na polu, co podnosi efektywność ochrony i zapobiega znoszeniu cieczy na pola sąsiadujące.

Naturalny adiuwant doglebowy Resume wydłuża działanie herbicydów

Zastosowanie naturalnych adiuwantów przyczynia się do przedłużenia działania substancji aktywnych herbicydach doglebowych. Większe skoncentrowanie substancji aktywnych w strefie kiełkowania chwastów pozwala na skuteczniejsze zwalczanie chwastów przed ich wschodami. Dzięki lepszemu przyleganiu cieczy użytkowej po zastosowaniu adiuwantu Resume, działanie herbicydów w czasie suszy jest wydłużone.

Bezpieczeństwo dla upraw i środowiska

Adiuwant Resume zapobiega przenikaniu substancji czynnej do strefy korzeniowej, pomaga tym samym ograniczyć ryzyko fitotoksyczności, chroniąc rośliny uprawne przed niekorzystnym wpływem substancji aktywnej. Adiuwant Resume poprawia osadzanie cieczy roboczej na powierzchni gleby minimalizując przenikanie substancji aktywnych do głębszych warstw gleby, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych. Resume to adiuwant naturalny i biodegradawalny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Naturalny adiuwant doglebowy Resume pomaga w optymalizacji kosztów ochrony

Zwiększona skuteczność herbicydów doglebowych przy niższych dawkach przekłada się na efektywną ochronę upraw, co może przyczynić się do ograniczenia kosztów związanych z ochroną roślin.

Stosowanie adiuwantu doglebowego Resume a zrównoważone rolnictwo

Stosowanie naturalnego adiuwantu doglebowego Resume spełnia założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ wspomaga rolników w dostosowywaniu się do nowych regulacji dotyczących stosowania środków ochrony roślin i wprowadzaniu precyzyjnych praktyk rolniczych.