Resume

Resume

Adiuwant do stosowania łącznie z herbicydami doglebowymi. Zapewnia lepsze osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do gleby oraz zapobiega znoszeniu cieczy przez wiatr.

Adiuwant Resume jest przeznaczony do stosowania łącznie z herbicydami doglebowymi w celu poprawy skuteczności zabiegu. Może być stosowany w uprawach polowych i warzywnych.

Preparat Resume zmniejsza znoszenie kropel oprysku przez wiatr. Poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów i poprawia bezpieczeństwo zabiegu (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

  • Zalecana dawka preparatu Resume: 0,2 l/ha – 0,4 l/ha
  • Nie zaleca się użycia na piaskach oraz podłożach łatwo przepuszczalnych.
  • Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub zgodnie z zaleceniami dla używanego herbicydu.
  • Nie należy przekraczać maksymalnego stężenia 1% preparatu Resume w cieczy roboczej.
  • Maksymalna ilość zabiegów: zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin.
  1. Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
  2. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
  3. Preparat Resume powinien być dodawany zawsze jako ostatni do mieszaniny w opryskiwaczu, po upewnieniu się, że herbicyd został w dobrze wymieszany w zbiorniku opryskiwacza. Nie dodawać preparatu Resume do nierozpuszczonego herbicydu. 
  4. Mieszadło opryskiwacza powinno być włączone podczas przygotowywania cieczy roboczej oraz podczas zabiegu.
  5. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.