Aprentis

Aprentis

Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu roślin).

Zapewnia szybkie zwilżenie, penetrację i pokrycie roślin.

Adiuwant Aprentis jest rozpuszczalnym w wodzie niejonowym surfaktantem silikonowym. Jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w celu poprawy pokrycia roślin substancją aktywną w uprawach sadowniczych, warzywnych, polowych, ozdobnych oraz pod osłonami.

Produkt rekomendowany jest szczególnie do: 

 • Herbicydów sulfonylomocznikowych, 
 • Herbicydów totalnych opartych o glifosat, 
 • Herbicydów opartych o sole słabych kwasów, 
 • Fungicydów i insektycydów. 
 • poprawia pokrycie roślin cieczą roboczą,
 • znacznie obniża napięcie powierzchniowe cieczy roboczej środka ochrony roślin,
 • zapewnia dokładniejsze pokrycie liści opryskiwanych roślin środkami kontaktowymi,
 • ułatwia wnikanie do roślin środków systemicznych,
 • dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp. 

Dawka preparatu Aprentis jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:

 • Uprawy polowe (opryskiwacze z belką polową) – 50-200 ml/ha
 • Uprawy sadownicze i warzywne, uprawy pod osłonami (opryskiwacze sadownicze i specjalistyczne z dodatkowym nadmuchem powietrza) – 100-300 ml/ha 

Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka. Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu Aprentis zgodnie z zaleceniami dawkowania.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.

Całość dokładnie wymieszać.