FLIPPER

FLIPPER

Niejonowy adiuwant silikonowy do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu roślin). Zapewnia szybkie zwilżenie, penetrację i pokrycie roślin.

Preparat Flipper poprawia pokrycie cieczą roboczą, zwiększa pobranie substancji aktywnej przez roślinę oraz zwiększa odporność na zmywanie przez deszcz. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, poprawiając skuteczność zabiegu. Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.

Dawka preparatu Flipper jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu: Uprawy polowe (opryskiwacze z belką herbicydową): 50-200 ml/ha
Uprawy sadownicze i warzywne, uprawy pod osłonami (opryskiwacze sadownicze i specjalistyczne z dodatkowym nadmuchem powietrza): 150-200 ml/ha

Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka. Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu Flipper zgodnie z zaleceniami dawkowania.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
Całość dokładnie wymieszać.

Poznaj korzyści ze stosowania adiuwantów silikonowych w rolnictwie

Adiuwant silikonowy Flipper poprawia skuteczność chemicznych środków ochrony roślin. Jest to adiuwant, który łączy w sobie kilka unikalnych właściwości, które ułatwiają przeprowadzanie zabiegów ochrony roślin, a także zwiększają ich efektywność. Wybierając adiuwant silikonowy Flipper rolnik zyskuje szereg korzyści.

  • Adiuwant silikonowy Flipper obniża napięcie powierzchniowe w roztworach, dzięki obecnym w ich strukturze grupom przyciągającym wodę (grupy hydrofilowe) odpychające wodę (hydrofobowe). Preparat ten obniża napięcie powierzchni kropel opryskiwanej cieczy, co umożliwia zwiększenie pokrycia powierzchni agrofaga każdą kroplę środka ochrony roślin. W rezultacie dobre pokrycie powierzchni agrofaga przekłada się na skuteczność zabiegu ochrony roślin.
  • Obniżające napięcie powierzchniowe właściwości adiuwantów silikonowych sprawiają, że krople cieczy roboczej efektywniej są dystrybuowane na powierzchni, co poprawia zwilżenie, a roślina jest lepiej pokryta cieczą roboczą. Dzięki temu cała powierzchnia rośliny jest w pełni chroniona. Jest to szczególnie ważne w ochronie roślin pokrytych nalotem woskowym lub strukturą utrudniającą rozprzestrzenianie się cieczy roboczej jak np. silnie pomarszczone liście kapusty włoskiej.
  • Adiuwant silikonowy Flipper jest doskonałym przylepiaczem, co sprawia, że substancja czynna zawarta w cieczy roboczej przylega do powierzchni rośliny i agrofaga, co zwiększa efektywność działania środka.
  • Adiuwant Flipper, dzięki jego właściwościom przylepiającym, sprawia, że ciecz robocza lepiej przylega także do powierzchni liści, redukuję to także odbijanie kropel. Zwiększa to odporność środka ochrony na zmywanie przez deszcz, co wydłuża działanie środka ochrony roślin.
  • Adiuwant silikonowy Flipper zmienia relacje rozpuszczalności roztworu opryskiwanego, co zwiększa wchłanianie substancji czynnej do wewnątrz rośliny.
  • Poprzez obniżanie napięcia powierzchniowego roztworu opryskiwanego, adiuwanty silikonowe mogą zmniejszać ilość piany, która może powstawać przy mieszaniu niektórych środków ochrony roślin.
  • Adiuwant silikonowy Flipper wpisuje się w założenia rolnictwa precyzyjnego i zrównoważonego. Dzięki swym właściwościom tj. obniżenie napięcia powierzchniowego, zwiększenie adhezji substancji czynnej do agrofaga czy powierzchni liścia oraz poprawie wchłaniania substancji czynnej zwiększa skuteczność ochrony i pozwala na zmniejszenie dawki stosowanego środka.
  • Adiuwanty silikonowe powinny być stosowane także w integrowanej ochronie roślin.
  • Dzięki zdolności rozprzestrzeniania się, umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio, jak zawinięta lub spodnie strony liści.