Acidemax

Acidemax

Kondycjoner wody Acidemax poprawia właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie pH, neutralizuje negatywne właściwości twardej wody, zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy.

Zwiększa możliwość łącznego stosowania różnych preparatów, poprawia skuteczność działania nawozów oraz środków ochrony roślin.

Kondycjoner wody Acidemax jest przeznaczony do uzdatniania wody używanej do przygotowania roztworów w zabiegach ochrony roślin, dokarmiania pozakorzeniowego oraz fertygacji.

Adiuwant Acidemax można stosować z większością nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu).

Należy wykonać wstępne testy przed zastosowaniem nowej mieszaniny. Może być stosowany w uprawach sadowniczych, warzywnych, polowych, ozdobnych (w tym trawniki, rośliny w donicach), prowadzonych w polu i pod osłonami.

Preparat Acidemax zakwasza oraz homogenizuje mieszaninę zbiornikową. Zapewnia równomierne pokrycie pryskanej powierzchni oraz spowalnia proces parowania kropel. Dzięki poprawie zwilżenia i pokrycia, zwiększa penetrację substancji aktywnych.

Acidemax należy stosować we wszystkich uprawach rolniczych, warzywach i sadach w zależności od twardości oraz pH wody zgodnie z rekomendowanymi dawkami zawartymi w poniższej tabeli oraz uwzględniając docelowe pH cieczy roboczej w celu uzyskania optymalnego efektu zabiegu.

Kondycjoner wody ACIDEMAX należy dodać przed lub podczas przygotowywania cieczy użytkowej przeznaczonej do oprysków nalistnych lub fertygacji.  

Zbiornik wypełnić ilością wody zalecaną do zabiegu: 

  1. Dodać preparat ACIDEMAX w pierwszej kolejności. 
  2. Dodać inne produkty i wymieszać. 

Utrzymywać włączone mieszadło aż do uzyskania jednorodności. 

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą roboczą.