Acidemax

Acidemax

Kondycjoner wody Acidemax poprawia właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie pH, neutralizuje negatywne właściwości twardej wody, zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy.

Zwiększa możliwość łącznego stosowania różnych preparatów, poprawia skuteczność działania nawozów oraz środków ochrony roślin.

Kondycjoner wody Acidemax jest przeznaczony do uzdatniania wody używanej do przygotowania roztworów w zabiegach ochrony roślin, dokarmiania pozakorzeniowego oraz fertygacji.

Adiuwant Acidemax można stosować z większością nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu).

Należy wykonać wstępne testy przed zastosowaniem nowej mieszaniny. Może być stosowany w uprawach sadowniczych, warzywnych, polowych, ozdobnych (w tym trawniki, rośliny w donicach), prowadzonych w polu i pod osłonami.

Preparat Acidemax zakwasza oraz homogenizuje mieszaninę zbiornikową. Zapewnia równomierne pokrycie pryskanej powierzchni oraz spowalnia proces parowania kropel. Dzięki poprawie zwilżenia i pokrycia, zwiększa penetrację substancji aktywnych.

Acidemax należy stosować we wszystkich uprawach rolniczych, warzywach i sadach w zależności od twardości oraz pH wody zgodnie z rekomendowanymi dawkami zawartymi w poniższej tabeli oraz uwzględniając docelowe pH cieczy roboczej w celu uzyskania optymalnego efektu zabiegu.

Kondycjoner wody ACIDEMAX należy dodać przed lub podczas przygotowywania cieczy użytkowej przeznaczonej do oprysków nalistnych lub fertygacji.  

Zbiornik wypełnić ilością wody zalecaną do zabiegu: 

  1. Dodać preparat ACIDEMAX w pierwszej kolejności. 
  2. Dodać inne produkty i wymieszać. 

Utrzymywać włączone mieszadło aż do uzyskania jednorodności. 

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą roboczą. 

Poznaj korzyści stosowania zakwaszacza organicznego Acidemax

Zakwaszacz organiczny Acidemax poprawia właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie pH, neutralizację twardości wody oraz obniżenie napięcia powierzchniowego. Oto kilka kluczowych korzyści wynikających ze stosowania zakwaszacza organicznego.

Zakwaszacz organiczny Acidemax zwiększa efektywność działania substancji czynnych

Zakwaszacz organiczny Acidemax zmniejasza napięcie powierzchniowe wody, co poprawia zwilżenie i pokrycie roślin, dzięki czemu poprawia wchłanianie substancji czynnych. Przekłada się to na lepszą skuteczność środków ochrony roślin. Równomierne pokrycie pryskanej powierzchni spowolni także proces parowania kropel.

Adiuwant Acidemax neutralizuje twardość wody

Obecność jonów wapnia, żelaza i magnezu może utrudniać rozpuszczalność substancji aktywnych. Zakwaszacz organiczny Acidemax neutralizuje te jony, co zwiększa aktywność substancji czynnych i wpływa na skuteczność ochrony.

Zakwaszacz organiczny Acidemax obniża pH wody

Optymalne pH cieczy roboczej powinno być w zakresie 5,5 – 6,5. Zbyt wysokie pH powoduje hydrolizę alkaliczną niektórych substancji czynnych, co zmniejsza ich skuteczność (wyjątek herbicydy sulfonylomocznikowe). W pH 8-9 rozkład substancji czynnych zachodzi szybko. Zakwaszacz organiczny Acidemax obniża pH wody i wydłuża działanie środków ochrony roślin, co podnosi skuteczność ochrony roślin i zwiększa opłacalność produkcji.

Zakwaszacz organiczny Acidemax zapobiega osadom

Obecne w twardej wodzie jony wapnia, magnezu czy żelaza mogą wytrącać się w postaci osadów na elementach opryskiwacza, szczególnie dyszach, co może utrudniać aplikację środków ochrony roślin. Osady mogą tworzyć się także na powierzchniach liści, co ogranicza dostęp światła do roślin i utrudniają oddychanie, powodując obniżenie efektywności fotosyntezy. Osady ograniczają też skuteczność aplikowanych substancji chemicznych. Adiuwant Acidemax niweluje twardość wody przez co skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów na roślinach i w dyszach opryskiwaczy, wpływając na skuteczność ochrony.

Zakwaszacz organiczny Acidemax poprawia stabilność cieczy roboczej

Adiuwant Acidemax homogenizuje mieszaninę zbiornikową, dzięki czemu poprawia mieszalność środków ochrony roślin w cieczy roboczej i zapobiega powstawaniu wytrąceń, które mogą zapychać dysze opryskiwacza. Adiuwant Acidemax  pozwala na łączne stosowanie środków ochrony, co umożliwia zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów obniżając koszt ochrony.